Re: Trenger Info


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Øyvind on October 25, 19101 at 11:40:15:

In Reply to: Trenger Info posted by Ruggen on October 25, 19101 at 09:17:48:

: Er det ingen som kan helpe meg med noe info om denne saken ??
: Eller er det slik at jeg er den første til å gjøre dette ? ..... ja - jøss ... :):)

: Ruggen

Kan nok ikke hjelpe deg med akkurat dette her, men et tips er å kontakte John Haerum som er redaktør i The Viking (http://www.scan-siam.com/)
han har hjulpet mange før deg.


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]