Re: Ute på Tur


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Øyvind on November 27, 19101 at 13:14:18:

In Reply to: Ute på Tur posted by Ruggen on November 05, 19101 at 14:52:01:

: Ja - nå er turen booka igjen så nå må jeg bare komme meg igjenom denne jæ...a vintern ... reiser nedover i mars.

Heisan !
Jeg skal nedover i Mars selv. Kan jeg spørre når du reiser, kan hende vi kan treffes over en øl ?Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]