Re: dodt forum


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Erik on August 09, 19104 at 07:28:37:

In Reply to: dodt forum posted by ola on August 07, 19104 at 09:03:02:

Hei,
Det er ikke ute av drift,men det burde vaert litt mer liv her ja !
jeg er vel litt for slapp tenker jeg...drikker for mye tiger beer..
Men kom igjen,det er jo et fint sted aa diskutere Thailand med andre som har vaert her mye !

Erik

: tror dette forumet er ute av drift
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]