Har Heinicken tatt knekken på Erik...


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Einar on December 12, 19101 at 09:09:55:

Hei, prøver å få kontakt med Erik for å vite om han trenger noe fra gamlelandet til juleserveringen etc. Har den gamle fisker drukna i Heinicken eller. Vet du noe, så svar..


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]