Re: mountainview


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by ice butt buddy on December 20, 19101 at 15:27:53:

In Reply to: mountainview posted by floyd on December 20, 19101 at 04:17:46:

Hadde reservert et av de store rommene, men ble veldig skuffet da det viste seg at det var ett 80 m2. stort rom. Har ikke sett de andre rommene.
Men på 80 m2 kunne de fått til 2 soverom med en liten stue.
Fin utsikt.Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]