Re: The Viking


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by asbjørn on February 17, 19102 at 11:49:29:

In Reply to: The Viking posted by morten on February 16, 19102 at 02:15:37:

: Er det ander her som abonnerer på dette tidsskriftet.
: I tilfelle får dere tilsent dette?
: Har ikke fått The Viking på 12 mnd, men har femdeles nr. tilgode.
: Mr. sjef dernede gidder ikke engang svare på henvendelser via mail. Hva er det som har hendt med han???
: Så hvis det er noen som tenker på å abonnere på The Viking vil jeg annse det som penger rett i søppela, for du får ikke det du betaler for.

Jeg forsøkte å bestille abonnement for et par år tilbake, men som du skriver, "Mr. Sjef" gadd ikke engang å svare meg til tross for flere forsøk.Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]