Re: The Viking


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Rune on March 06, 19102 at 07:10:31:

In Reply to: The Viking posted by morten on February 16, 19102 at 02:15:37:

Jeg fikk et par tre nummer, og så var det stopp.
Merkverdig oppførsel.

Blir jo nødt til å fraråde andre på å tegne abonnement. Bladene får man jo ikke, så da kan man likegodt spare pengene til man kommer ned selv.
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]