Velvalgte ord fra Erik


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Vodka on April 10, 19102 at 01:25:24:

Orker ikke editere med notepad, legger den bare inn her i forste omgang for Erik.
Min Laptop tok kvelden i gaar. Ja snufs.
Mer kommer, Erik paastaar han kloer i skrivehaanda om dagen (ja, igjen).

Maa finne en internett kafe med litt mer enn kabal og notepad.

Vodka


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]