Re: Norge er slemt!!!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Two Baht Slot on May 04, 19102 at 21:24:03:

In Reply to: Norge er slemt!!! posted by Vodka on May 03, 19102 at 11:34:03:

Hvorfor er du sae dum at du reiser hjem da. Gjoer som oss andre gi fa... Det er deilig og bo utenfor Norge, har ikke angret en dag siden jeg flyttet for mange aer siden. Mere penger til deg selv blir det ogsae. Slipper og dele med enslige moedre og andre snyltere.


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]