Re: Erik på norgesbesøk?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Dido on May 11, 19102 at 00:36:52:

In Reply to: Re: Erik på norgesbesøk? posted by Knut on May 03, 19102 at 10:05:59:

Det synes tydelig i baren at "katten" er borte, har flere kvelder sett at jentene har forsynt seg godt av brennevinet som vi godtroende gjester har kjopt og har staende lagret til neste besok.
: : Pålitelige kilder opplyser at Erik m/familie ble observert på SK972 til København 26.4. Det merkes nok på Heineken omsetningen både i Thailand og i Norge!!!
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]