overføring til bangkok bank/visa uttak???


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by lengterhjem on July 07, 19102 at 02:59:15:

In Reply to: Noen kurser ved bruk av Skandiabanken Visa kort posted by Vodka on June 15, 19102 at 08:47:19:

hvordan er det å overføre pengene til min konto i bangkok bank, i forhold til visa..?
det koster 90 kroner å overføre, og etpar kroner uttaket.
men hvilke kurser er det i forhold til visa?


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]