Re: Jævla SAS


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Erik Sjonnesen on July 30, 19102 at 03:43:42:

In Reply to: Re: Grrrrrrrrr....Re: Jævla SAS posted by appa on July 28, 19102 at 11:20:21:

Etter og ha prøvd de fleste flyselskaper ut og inn av Thailand har jeg kommet frem til at British Airways uten tvil er en av de beste med hensyn til pris, service og plass til ben og armer på "Monkey Class" Jeg er selv heller ikke av de minste personene i henhold til høyde og benlengde


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]