The Viking!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Morten on August 03, 19102 at 03:02:37:

Mannen er stadig paa ofensiven, men er det noen som faar blekka hjem til Norge?
Han reklamerer frekt og freidig om et vi kan faa blekka tilsendt hjem til Ola landet, men kommer den ikke pokker.
Mannen er jo direkte frekk, og jeg vil advare folk om aa gi den mannen penger, for han lover ikke hva han holder.Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]