AA residens


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Ray on August 07, 19102 at 14:27:34:

Skal en tur nedover igjen i sept,og vurderer å prøve nye AA residence denne gangen.Er det fremdeles mye bråk fra byggevirksomhet i området??Kanskje noen rom som er roligere enn andre? Pris?
Noen som kan bidra med litt info?

mvh Raymond.Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]