Re: AA hotell


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Erik on September 02, 19104 at 23:12:07:

In Reply to: AA hotell posted by Tormod on September 02, 19104 at 13:41:56:

Hei Tormod,
Jeg tviler paa om de har web adresse der,men jeg skal spoerre for deg etterpaa.
Forteller deg resultatet i morgen.

Erik

: Noen som vet om dette hotellet har en nett-adresse
: gjelder gamle AA
: Finner ikke annet enn tlf nr på hotellguiden

: På forhånd takk
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]