Re: AA residens


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by appa on August 16, 19102 at 11:13:38:

In Reply to: Re: AA residens posted by PARO on August 14, 19102 at 06:13:30:

: Tar du inn på AA residence, så se tidligere melding fra meg om at staben stjeler. Andre har samme erfaring.

: Til 78 bath i døgnet (lavsesong?)er biljardbordet til Erik et klart alternativ. Der er det heller ingen i betjeningen som stjeler. Imidlertid følger det andre kostnader med. Jeg tenker spesielt på at hos Erik må man betale for å gå på do, mens det er inkludert i prisen på AA...

Se melding fra Dido 11.05.02 om hvordan jentene i baren forsyner seg godt av godtroende gjesters brennevin....
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]