Re: Eriks sykletur


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Erik on September 09, 19104 at 18:34:23:

In Reply to: Eriks sykletur posted by Per on September 09, 19104 at 15:58:02:

Jeg??
Ikke tid til no' ferie her nei..
Vi kommer forhaapentligvis inn til baren med "Harley escorte" mellom 5-19 Lordag kveld..
OG da er jeg veldig klar for en tiger pils..garantert!


: Ja ja Erik nå skal du vel snart på sykkelsetet igjen og når er du og se i baren igjen da. Blir det kanskje en liten ferietur eller liknende
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]