Re: Pass (på deg selv)!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Vodka on April 02, 19101 at 07:13:50:

In Reply to: Pass (på deg selv)! posted by Schnurr on April 02, 19101 at 03:53:59:

: Hadde ikke dette vært en god ide: Når du kommer til Pattaya så betaler du en sum også får du et pass som gjør at du slipper å betale rundt omkring. Slik som på Roskilde. Jeg surrer nemlig slik med pengene på tur.
: Lurt?

Ja, Enig...
Erik, betaler en sum som gir deg rett til frokost, lunch og middag, samt kunstig ånderett med tappekranam, 24 timer i døgnet. OG kanskje noget attåt.
Hvor mye Erik?


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]