Re: Peglegs Walkabout


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Two Baht Slot on September 01, 19102 at 07:18:09:

In Reply to: Re: Peglegs Walkabout posted by Per Loge on August 29, 19102 at 13:44:32:

Og kritisere folks kroppslige former. Ja, det er jo opp til deg. Og beskylde Erik for og stjele går for langt og er noe som jeg synes du burde holde deg for god til. Hadde du vært noe til kar hadde du tatt en tur til Scandibar og bedt om unskyldning.Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]