Re: Eriks sykletur


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by tingtong on September 16, 19104 at 10:04:03:

In Reply to: Re: Eriks sykletur posted by Erik on September 09, 19104 at 18:34:23:

: Jeg??
: Ikke tid til no' ferie her nei..
: Vi kommer forhaapentligvis inn til baren med "Harley escorte" mellom 5-19 Lordag kveld..
: OG da er jeg veldig klar for en tiger pils..garantert!

Hvem i svarte har du rekvirert da?
Hells angels avd. norge?
Tror ikke det er noe mye harleys rundt omkring på de lokale "mc-britneys" gitt.

:
: : Ja ja Erik nå skal du vel snart på sykkelsetet igjen og når er du og se i baren igjen da. Blir det kanskje en liten ferietur eller liknende
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]