Re: Here we go


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Ray on April 02, 19101 at 09:14:05:

In Reply to: Re: Here we go posted by Ray on April 02, 19101 at 09:03:39:

: : Herlig, nå kan vi diskutere i vei...

oops,litt rask på avtrekkeren ovenfor.Ja ja Erik,da er boardet oppe og går ser jeg.Kom hjem til kulda i går:( ,og sliter litt med "Pattaya blues" Hils Stig og be han ta et par "kalde" for meg.

Ray.


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]