Re: Eriks sykletur


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Erik on September 17, 19104 at 00:34:17:

In Reply to: Re: Eriks sykletur posted by tingtong on September 16, 19104 at 10:04:03:

Hei,
Da har du nok ikke kikket utafor TQ paa en lordag... sjelden mindre enn 15-20 skinnende Harley's der i 18.00 tia og vaktbytte..
Det er fakta et stort Harley miljo i Thailand med store arrangementer og "bike weeks"..selv om det nok ofte sitter noen mork haarede "Britney's" bakpaa..

: Hvem i svarte har du rekvirert da?
: Hells angels avd. norge?
: Tror ikke det er noe mye harleys rundt omkring på de lokale "mc-britneys" gitt.
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]