Medgift


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Øystein on September 19, 19102 at 07:33:28:

ER det vanlig å gi medgift til foreldra når ein gifterseg med ei thay dame.
Viss det er vanlig å gi det, kor mye er det ?
Eller er det noe anet man må huskepå ?

På forhond takk :-)))))


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]