Re: Reiser kanskje i jula


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Dilbert on October 03, 19102 at 12:20:43:

In Reply to: Reiser kanskje i jula posted by Ole on October 03, 19102 at 05:05:22:

Desember og Januar er "Høysesong" i Pattaya og jeg ville ikke tatt sjansen på å reise ned uten hotell rom. Jeg ville ha mailet en del hoteller og fått bestilt meg en rom på den måten. Det kan også være problemer med å skaffe flybilett men det har du kan hende allerede ordnet ?




Follow Ups:



Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]