Re: Reiser kanskje i jula


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Bjørn on October 04, 19102 at 14:36:02:

In Reply to: Re: Reiser kanskje i jula posted by Dilbert on October 03, 19102 at 12:20:43:

Hotell er aldri problem i Pattaya. Reis ned uten.
Men.....alle fly er fulle. Du må nok bli hjemme i år.


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]