Re: prøv aeroflot


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Ray on October 18, 19102 at 12:49:14:

In Reply to: Re: prøv aeroflot posted by svenn on October 16, 19102 at 07:08:31:

:Jeg har også reist en del med Aeroflot og har stort sett vært fornøyd.Ingen slår Aeroflot på pris.Når det gjelder røyking,så er det nå også forbudt hos Aeroflot.

Raymond.

Jeg har prøvd mange forskjellige selskaper og funnet ut at aeroflot er det beste fordi der er det bedre beinplass og så har du til og med lov å røyke på flyet.
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]