Re: Vodka's reise-brev fra prompenes by...


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Vodka on October 24, 19102 at 02:26:31:

In Reply to: Vodka's reise-brev fra prompenes by... posted by Erik den ventende on October 24, 19102 at 02:04:13:

Ferdig skrevet alt jo, må bare rette litt samt plukke de beste dass bildene.
Kanskje jeg kan få egen spalte på Scandiorama da, teste dasser i badebyen. Vodka's Greatest Shits.
PS: Oppdateringene dine er ikke lagt ut enda, er fredeles i sjokk over 2 oppdateringer på en dag, hah!

: Hei,
: Her oppdaterer jeg baade restaurant siden og Erik's corner...men reise brevet til Vodka....???? Hvor har det tatt veien? Gikk han tom for dass papir i Banglore og maatte bruke kladden til toerk ? Kjeft litt paa han dere og da...

: Erik
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]