Here i come.....


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Øyvind on April 05, 19101 at 12:33:17:

Hei !!

Nå er det like før. Reiser i morgen fredag den 6, og kommer ned til Pattya Lørdag....

DENNE gangen skal jeg ikke bruke så mye penger i baren (tror jeg !)


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]