Visa


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by joker on October 25, 19102 at 04:54:15:

Hvordan er det med visa hvis man er gift med en thai ?
Får man kun 90 dager og må ut å stemple passet på nytt
eller hva ?
Takk for svar !!


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]