Re: UD


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Trond on October 30, 19102 at 10:22:06:

In Reply to: UD posted by Skolelæreren on October 24, 19102 at 07:55:24:

: UD advarer nå nordmenn mot å reise til Thailand
: (Torsdag ettermiddag 24.10) etter at Danske og Svenske UD har gjort det samme. De nevner spesielt Phuket.
: Blir det en stille vinter ?


Det skal ihvertfall ikke hindre meg å reise ned i
julen!! :)Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]