Re: Visa


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by geir on November 04, 19102 at 02:49:06:

In Reply to: Visa posted by joker on October 25, 19102 at 04:54:15:

: Hvordan er det med visa hvis man er gift med en thai ?
: Får man kun 90 dager og må ut å stemple passet på nytt
: eller hva ?
: Takk for svar !!

samme om du er gift eller ei.....


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]