Re: SAS


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Tor on November 13, 19102 at 08:30:20:

In Reply to: Re: SAS posted by Vodka on November 08, 19102 at 11:12:20:

: Eneste grunnen til ikke å hoppe på KLM kortet er vel utvalget av fly.

: Vodka

Ops! Også jeg som har KLM neddover i jula da....

Trodde de kjørte greie 747'er jeg????


Tor


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]