Re: SAS


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Vodka on November 14, 19102 at 08:12:15:

In Reply to: Re: SAS posted by Tor on November 13, 19102 at 08:30:20:

He He, joa, flyene er greie, men du har litt flere avganger å velge mellom med TG/LH/SK osv.
Hadde KLM hjem fra Dubai i Oktober. Greie nok.
De skal også bytte ut alle setene nå. Med skjerm i setet osv.

: Ops! Også jeg som har KLM neddover i jula da....
: Trodde de kjørte greie 747'er jeg????
: Tor




Follow Ups:



Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]