Turistvisum til Norge


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by PARO on April 22, 19101 at 10:48:26:

I Marsnummeret har bladet "The Viking" en interessant artikkel om behandling av turisvisum nå etter at Schengen-samarbeidet er iverksatt. Min thailandske venninne har nylig søkt om 3 mnd turistvisum, og jeg har litt tilleggsinformasjon som kan være av interesse for andre.

Konsulatet på Jomtien: Her står det oppslag på inngangsdøren at ingen visumbehandling lenger gjøres der, så den turen er bortkastet. Reis til Bangkok.

Dokumentasjon: For henne leverte vi bare søknaden, kopi av pass og 2 bilder, ettersom hun ikke har jobb med inntekt som må dokumenteres. For meg leverte vi skriftlig invitasjon, kopi av pass og utfyllt garantiskjema (fås på ambassaden), ligningsattester/selvangivelse for de siste årene, og dok. på inntekt siste måned. Dessuten hadde vi begge med pass. Hennes blir beholdt på amb. til søknaden er behandlet. Vi glemte en viktig sak: kopi av flyreservasjon. Ihht til relger for behandlig av visumsøknad til Schengen KAN IKKE behandlingen starte før de har kopi av denne. Bestill, få en utskrift, men ikke betal. Kjøp og ta med selve billetten når visumet senere skal hentes. Vi fikk heldigvis levere søknad og bli intervjuet selv om denne manglet. Må imidlertid ettersendes (faks). Du kan risikere å bli avvist om denne mangler.

Intervju: Begge kan nå be om intervju på ambassaden (nødvendig for at søknaden skal behandles her). Vi ba om å bli intervjuet samme dag. Det fikk vi, kanskje fordi vi var tidlig ute-nemlig da de åpnet kl 0900 (stenger 1200). Vær oppmerksom på at intervjuene foregår fra kl. 1400, så det kan bli noen timers venting. Intervjuene varte ca 5 min for hver.

Behandlingstid:Søknaden kan nå behandles av ambassaden. Det kan ta så kort tid som 1 uke ihht regler for visumsøknad fra UDI (se link), men avhenger av arbeidsmengde. Dersom søknaden behandles av UDI tar det 2-4 måneder. Vi har ganske god tid, da hun ikke kommer før til sommeren. Vi fikk derfor oppgitt en behandligstid på ca 6 uker. Det kan sikkert gjøres på 2 uker, slik The Viking skriver, men det kan jeg ikke bekrefte.

Pris: det koster 1200 bath for et 3 måneders turistvisum. Betales når visumet hentes.

På det nåværende tilspunkt har jeg ingen aning om hva resultatet av søknaden blir, men vi håper og tror på det beste. I så fall blir det ingen Thailand tur for meg til sommeren, men jeg har jo hatt 3 turer de siste 10 månedene...
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]