Re: Tannlege


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Erik on February 12, 19103 at 04:07:26:

In Reply to: Re: Tannlege posted by Karius on January 17, 19103 at 15:10:23:

Karius har rett..
Tyskeren er suveren, og Bangkok Pattaya hospital er ogsaa meget bra til vanlige arbeider. Tyskeren tar kun paa seg tann tekniske ting, keramikk tenner paa stift etc..ikke vanlige fyllinger og hull.

Erik
: Vet Scandibar Erik bruker en tysker ofte. Sjekk med han (eller vent til han ser dette).
: Ellers er vel Bangkok Pattaya Hospital meget bra, men også desidert dyrest.

: : Kan noen anbefale en god tannlege i Pattaya?Må ha "krone" og den er vel billigere der enn oppe i røysa her?

Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]