Re: Jobbing


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Erik on November 11, 19104 at 00:56:39:

In Reply to: Re: Jobbing posted by Ray on November 09, 19104 at 10:00:22:

Hei,
Det er beklageligvis ingen ledig jobb hos meg.
Det er kanskje noen muligheter hos dykke skoler hvis du har alle papirene i orden.

Erik

: Kanskje Erik er snill og lar deg campe sammen med kattene under biljardbordet.
: Når det gjelder barjobbing vil jeg anta mulighetene dine er større i Soi Pattayland 3.LOL.

: Hei Erik..

:
: : Hvordan er mulighetene for gratis kost og losji ved å jobbe i baren din? Jeg er 29 år og ønsker å bo der en god stund og er ikke kresen på bosted.. Jeg er arbeidsvillig og veldig sosial av meg.. Er der nede for å kose med meg golf og dykking..
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]