krangling


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Erik on November 17, 19104 at 03:59:56:

Hei,
Jeg vil bare paapeke at det siste innlegget overhodet ikke har noe med mine meninger aa gjoere.
Jeg vil absolutt ikke blande meg inn i eventuelle krangler mellom barer i byen. Jeg liker baade Kaare og Geir veldig godt og vi har alltid hatt et godt forhold!
Jeg lar forelopig innlegget staa, men hvis det utvikler seg til skittkasting her paa dette forumet blir alt fjernet..
Jeg liker aa sitte i fred og ro med gode venner og en kald pils, jeg hater braak!

Erik


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]