Re: Flytting til Thailand og Pattaya


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Odin on November 23, 19104 at 00:56:17:

In Reply to: Flytting til Thailand og Pattaya posted by Brett on November 20, 19104 at 09:04:34:

1: Nei!

2:Du får høre med noen innen miljøet dernede, eller evt. Erik vet noe om det.

3:Meget, meget forskjellig. Du planlegger ikke å flytte til thailand uten å ha vært her først vel??
En god ide er å ta seg et par mnd. ferie til å begynne med, da får du et lite innblikk i hvor mye det vil gå.
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]