Re: Jobbing


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Ole on November 26, 19104 at 16:28:00:

In Reply to: Re: Jobbing posted by Ikke katoey on November 21, 19104 at 14:54:45:

Hvis du tror katoy er en drink kan du joprøve og servere denne til personer så får vi se hvor langt du kommer. Håper du får en fin jobb som katoy i Pattaya. Jeg skal ikke bo sammen med deg ihvertfall, håper du finner noen likesinnede.
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]