Re: visum


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by tiger on December 12, 19104 at 23:23:13:

In Reply to: visum posted by tiger on December 09, 19104 at 23:56:55:

: maa vi til bangkok for aa faa turistvisum til dama. bare lurte paa om det var ett kontor i pattaya for saant setter pris paa svar

takk for svar har faat hjelp av ett kontor her nede saa det meste ser ut til aa ordne seg men veldig greit aa faa svar fra deg takk takk


Follow Ups:



Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]