Re: Ligg unna SAS


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Ole on December 17, 19104 at 06:47:43:

In Reply to: Ligg unna SAS posted by Olav on December 16, 19104 at 16:03:24:

Ser ikke helt poenget ditt....
Disse skattene er avgifter du må betale uansett hvilket flyselskap du velger,hadde de satt opp prisen på reisen hadde saken vært helt anderledes
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]