Re: Ligg unna SAS


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Meg on December 18, 19104 at 03:57:23:

In Reply to: Re: Ligg unna SAS posted by Ole on December 17, 19104 at 06:47:43:

Stemmer det er styggdyrt ja, men det er flyplass landene du bruker du må henge, og ikke flyselskapene.
Selv tyskland er oppe i nesten 800 kroner nå.
Som du sier, Køben er verst med en tusenlapp.
Finland er nede i 4xx.

: Ser ikke helt poenget ditt....
: Disse skattene er avgifter du må betale uansett hvilket flyselskap du velger,hadde de satt opp prisen på reisen hadde saken vært helt anderledes
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]