Re: Ligg unna SAS


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by tintin on December 24, 19104 at 02:58:14:

In Reply to: Re: Ligg unna SAS posted by Meg on December 18, 19104 at 03:57:23:

Sas er ikke helt gode når det gjelder skatter. Her hjemme lurer nå folk på hvorfor Sas tar dobbelt så mye i skatter og avgifter som Norwegian på like ruter. De skal ikke kunne gjøre det, men Sas er nå Sas da.


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]