oekt terror beredskap i Pattaya


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by pluto on December 24, 19104 at 04:17:32:

Jeg leser paa VG.no at det er funnet dokumenter som tyder paa at baade phuket og pattaya er utpekt som mulige terror maal. Jeg lurer paa om dette har foert til mindre bevegelsesfrihet eller oekt kontroll mtp komme inn paa kjoepesentre eller hoteller ol.


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]