Uautorisert bruk av havgående fartøy


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Jalla on March 28, 19103 at 07:34:59:

Hmm,

ser at min kjære yatch(les madrass) har hatt en uautorisert tur ved hjelp av (delvis) ukvalifisert personell. Dette må slås hard ned på, da det kan medføre til dels ubehagelige opplevelser(Se ref. øytur).
Bareier dømmes derfor til å betale leie/straff i form av en (1) kald Carlsberg draft servert ved neste anledning, fortrinnsvis i morgen:-))


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]