Re: Uautorisert bruk av havgående fartøy


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Erik med yatchen on April 13, 19103 at 02:44:50:

In Reply to: Uautorisert bruk av havgående fartøy posted by Jalla on March 28, 19103 at 07:34:59:

Enig med Vodka,
La Kai svi, stol ALDRI paa Tyskere ...saerlig ikke fulle Tyskere ... Fryktelig syn , flytende bar med 22 iskalde hvitvin tatt av stroemmen..uhu..

Erik


: Hmm,

: ser at min kjære yatch(les madrass) har hatt en uautorisert tur ved hjelp av (delvis) ukvalifisert personell. Dette må slås hard ned på, da det kan medføre til dels ubehagelige opplevelser(Se ref. øytur).
: Bareier dømmes derfor til å betale leie/straff i form av en (1) kald Carlsberg draft servert ved neste anledning, fortrinnsvis i morgen:-))
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]