Scandifacts...


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Vodka on May 17, 19101 at 03:11:11:

Hjelp, unge Sørensen har gått tom for inteligente spørsmål til den store spørreundersøkelsen.
Så...
Kom med forslag, hva ville du ha spurt om? Hva vil du vite om andres vaner og uvaner? Hvis noen av svarene kan ha med Heineken å gjøre i tilegg, virker det som om Sørensen smelter!


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]