SAS


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Skolelæreren on May 07, 19103 at 08:01:53:

SAS har kuttet alle sine onsdag og fredags flighter til Bangkok fra en gang i juni til begynnelsen av august. De begrunner det med frykten for SARS har reduset etterspørselen.


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]