Skattefradrag


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Tintin on June 11, 19103 at 06:57:43:

Siste nytt fra skatteetaten: Fra og med inntektsåret 2001 er det bare forsørgelse av foreldre som er gyldig med inntil 5000 kroner pr forelder. De fleste behandlere i etaten fikk ikke dette med seg siste år, men er nå oppdatert. Derfor gikk min kones selvangivelse igjennom i fjor, men ble beskåret i år. Jeg beklager med dette at jeg ga feil svar på et spørsmål her på siden i fjor høst.


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]