Re: Late web mastere


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by per on June 16, 19103 at 05:03:27:

In Reply to: Late web mastere posted by Erik on June 12, 19103 at 02:24:08:

: Bare en liten forklaring paa hvorfor det har vaert sen oppdatering... Jeg fikk pc kraesj aa ba Vodka om aa skrive noen vakre ord om baat tur og liknende, ja da,det fikser jeg sa'n..,i perle humoer.. Men gutten tenker nok mer paa Rolling Stones enn oss ja, kaster seg paa flyet til club konsert og glemmer oss helt !
: Husk det neste gang han maser paa meg ..!

: Erik

Nytt krasj????????????????


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]